ปทุมธานี-สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดเวทีชุมชน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ปทุมธานี-สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดเวทีชุมชน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น
***************************

 


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายนฤดม สุริยตัน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น (การปลูกข้าวล้มตอซัง) เพื่อค้นหาองค์ความรู้ และปรับกระบวนทัศน์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีเกษตรกรตำบลคูบางหลวง จำนวน 32 ราย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 จังหวัดชัยนาท และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเวทีชุมชนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม