สมุทรปราการ-ภาครัฐ-เอกชน จับมือ พัฒนาคลองไร่อ้อย ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

สมุทรปราการ-ภาครัฐ-เอกชน จับมือ พัฒนาคลองไร่อ้อย ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 


นายชวลิต คำสอน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด และเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีนาย สมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นาย บุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นางสาว อังคณา สถิตเสถียร ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด และนาย เสริมศักดิ์ อยู่เป็นสุข ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะโดยเฉพาะคลองไร่อ้อย หมู่ที่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาลและไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำจำพวกขยะ สิ่งปฏิกูล รวมทั้งวัชพืชต่างๆ นอกจากนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์บำรุงรักษาใช้ประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อให้การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการป้องกันดูแลและแก้ไขให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะและวัชพืชที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจนทำให้ชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองได้ อีกทั้งทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพตามลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนคูคลองบางสายเกิดการตื้นเขิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนอีกด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และคนงานในการดำเนินงานให้ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อประโยชณ์ของชุมชนริมฝั่งคลองตลอดแนวสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์และบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ด้วย

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม