ศอ.บต.ชี้ จะนะ เป็นเมืองอุตสาหกรรม BCG – รองเจ้าคณะจังหวัด 18 ชี้ เมืองอุตสาหกรรมจะนะจะทำให้ เศรษฐกิจ จชต.รุ้งเรือง

ศอ.บต.ชี้ จะนะ เป็นเมืองอุตสาหกรรม BCG – รองเจ้าคณะจังหวัด 18 ชี้ เมืองอุตสาหกรรมจะนะจะทำให้ เศรษฐกิจ จชต.รุ้งเรือง

 


จากกรณี เพจ “BRN” Barisan Revolusi National โพสต์ข้อความประเด็นที่มีการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาโดยหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุย นั้นเป็นเรื่องของ การมีส่วนร่วมทางการเมือง อะไรคือการนิยามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของรัฐไทย เมื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่รัฐพยายามกีดกันผู้เห็นต่างทางการเมือง สร้างพยานหลักฐานในการจัดทำกระบวนการการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อ.เทพาจากพื้นที่สีเขียวให้กลายเปนพื้นที่สีม่วงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นายทุน ฯลฯ
ล่าสุดฝ่ายบริหาร ศอ.บต. ได้แสดงความเห็นต่อท่าทีดังกล่าวว่าเรากำลังเข้ากับดักของเขา นั้นหมายถึง เขาไม่ให้ความเจริญเข้าถึงพื้นที่ ก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ก่อการได้เขียนเอาไว้ เกิดการพัฒนาพื้นที่จะทำให้คนมีอิสระความคิดมีการศึกษาและมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้นซึ่งก็จะยากต่อการควบคุมจัดการของฝ่ายตรงข้ามทันทีโดยหลักการพัฒนาของประเทศต่างๆก็เป็นเช่นนี้กัน


อุตสาหกรรมที่จะเกิดรับรองว่าเป็น BCG และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเครื่องของการผลิตชิปผลิตรถยนต์ EV Car ซึ่งเป็นความต้องการตลาดปัจจุบันไม่มีมลพิษที่สำคัญไม่มีปิโตรเคมีแน่นอนแต่ฝ่ายค้านชอบเอาประเด็นนี้มันเล่นกันเสมอต้องทำให้เห็นภาพว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด เด็กในปัจจุบันก็จะมีทางเดินออกไม่ต้องเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศหรือนอกพื้นที่เช่นที่ผ่านมา
ทางด่าน พระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร รองเจ้าคณะภาค 18 กล่าวว่า อยากเห็นการพัฒนาเรื่องการค้าขายระหว่างไทยมาเลเซีย ทำให้เป็นจุดใหญ่ๆที่พัก พระอาจารย์คิดแบบนี้อย่าง เรื่องที่จะนะ สมควรทำ แต่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ก็ต้องหาวิธีแก้ ช่วยเขา เข้าไปแก้ให้เขา ๆ ได้รับผลกระทบเรื่องไหน เข้าไปช่วยเลยเอาเป็นจุดๆไป เพราะถ้าเราเอาจุดเดียวมาเป็นปัญหาใหญ่ มันไม่ได้ ต้องดูว่า จุดที่เขาเรียกร้องอยู่ผลกระทบจริงๆ เรื่อง วิถีชีวิตกระทบยังงไง เข้าไปจัดการให้เป็นพิเศษเลย ดูคนตรงนั้น จุดตรงนั้น วิถีชีวิตตรงนั้น ให้เป็นพิเศษว่าจะเอายังไงให้อยู่กับเมืองอุตสาหกรรมที่มันจะเอื้อต่อคนหมู่มาก และเอื้อต่อการค้าไทยมาเลเซีย และ จะนะเป็นเมืองด่าน ถ้าทำได้ พระอาจารย์ ว่ารับรองว่ารุ่งเรืองแน่สามจังหวัดนี้ คือพอคนมีอาชีพ เรื่องอื่นๆก็จะหายไป

คำว่าความสงบ การสูญเสียในชีวิต ยังไม่เห็นว่าจะจบได้อย่างไรเพราะกลุ่มที่ มีอุดมการณ์ ก็ยังมีอยู่ ยังเป็นกองกำลังที่ใช้อาวุธใช้ความรุ่นแรง กับสถานการณ์ ที่ ใช้ความรุนแรงในการทำลายมันยังมีอยู่ยังไม่จบ ยังปราบไม่ได้ปราบด้วยวิธีไหนยังไม่หมด ยังไม่จบ เพียงแต่ว่าทางเศรษฐ์กิจอาจจะดีขึ้น จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชายแดนติดมาเลเซีย เห็นกำลังรัฐบาลพยายามที่จะจับเรื่องการค้าชายแดน ทำอะไรต่างๆที่มันจะเอื้อต่อการค้าการขาย พระอาจารย์ว่าถ้าทำสำเร็จ ตรงนี้ หรือทำให้เดินไปได้ ถ้าเศรษฐกิจดี ปัญหาตรงนี้ อาจหมดไปได้ การสร้างนิคมอุตสาหกรรม ต้องมีแล้ว ที่จะนะที่เขาคุยกัน แต่อาจต้องมีผลกระทบบ้าง แต่พระอาจารย์มองว่า ถ้าตรงนี้ มันเป็นมืองอุตสาหกรรม ก็จะส่งผลถึงปากท้องชาวบ้าน แล้วชายแดนด่านเบตง ด่านสุไหงโกลก ด่านตากใบ ด่านจันโหลง ถ้าของไทยเราทำให้ดี ทำให้มีมาตรฐาน เรื่องการค้าการขาย นำเข้ามา มาเลเซียเก็เข้า ด้วยรถทั้งนั้นเลย รถบรรทุก รถอะไรเข้ามา ทำตรงนี้ให้มันง่าย ๆ ต่อการผ่านด่าน วิ่งเข้ามา แบบ รถยนต์ในบ้านเราเลย อย่างนั้น รับรองว่าเศรษฐกิจ ไม่ต้องห่วงเลย สถานการณ์สงบ หรือไม่สงบ เศรษฐกิจแบบนี้ มีสินค้าเข้าออกๆ มาเลเซียเข้าไทย และจากไทยเข้ามาเลเซีย เป็นอย่างนี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ้งเรืองแน่นอน สำคัญมากอยู่ที่ความมั่นคง ในการตั้งใจทำตรงนี้ ความหนักแน่นอ ในการ ทำเศรษฐกิจให้คล่อง ทุกอย่างจะดีไปเอง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม