เพชรบูรณ์ -มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

เพชรบูรณ์ -มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

 

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้ นายเพียร โพยนอก ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายวิชาญ เดชเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังมะขาม ต.พญาวัง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอบึงสามพัน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วม พร้อมมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

นายวิชาญ เดชเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังมะขาม ต.พญาวัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 6 บ้านวังมะขาม ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ นายเพียร โพยนอก อายุ 74 ปี ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่ในตัวบ้าน จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง และที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน รวมรถดับเพลิงที่เข้าให้การช่วยเหลือ 3 คัน และเพลิงสงบลงเวลา 16.00 น.

โดยในโอกาสนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบ เงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย และองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง จะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ต่อไป จากนั้นเวลา 15.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานใน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบภัยหนาว พื้นที่อำเภอบึงสามพันจำนวน 4 ราย และอำเภอหนองไผ่ จำนวน 5 ราย

สำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่น่าติดตาม