นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสลงพื้นที่หาดนราทัศน์ ร่วมเก็บขยะบริการในพื้นที่

นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสลงพื้นที่หาดนราทัศน์ ร่วมเก็บขยะบริการในพื้นที่

 

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ ณ หาดนราทัศน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.เทศกิจและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดนราทัศน์ หลังจากที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้นำเด็กๆ มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ในช่วงวันเด็กที่ผ่าน โดยนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่เก็บขยะด้วยตนเอง และได้ถือโอกาสนี้พบปะ ทักทายกับผู้ที่มาเที่ยวโดยได้ฝากทุกคนให้ช่วยกันรักความสะอาด ทิ้งขยะลงถังให้เรียบร้อยเพื่อหาดนราทัศน์ของเราจะได้สะอาดและน่าท่องเที่ยวและขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่จะมาเที่ยวหาดนราทัศน์ต่อไป

ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาส มีนโยบายที่จะพัฒนา ปรับปรุงหาดนราทัศน์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินการปรับปรุงไปแล้วบางส่วน เป็นการปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจะได้มีที่นั่งพักผ่อนมากยิ่งขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม