จันทบุรี-ปศุสัตว์จันทบุรี ติดเครื่องหมาย QR code ทำประวัติสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขตามแนวชายแดน

จันทบุรี-ปศุสัตว์จันทบุรี ติดเครื่องหมาย QR code ทำประวัติสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขตามแนวชายแดน

 


วันนี้ ( 12 ม.ค.65 ) นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อม นายสัตวแพทย์ ณัฐพล พุฒเมือง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายนพดล อิงประภานนท์ ปศุสัตว์อำเภอสอยดาว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านสวนส้ม ม.5 ต.สะตอน อ.สอยดาว ดำเนินโครงการ บวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรี

ผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว รวม 30 ตัว ผ่าตัดทำหมันรวม 18 ตัว พร้อมติดเครื่องหมาย QR code ที่เหรียญห้อยคอ ซึ่งสามารถอ่านด้วยโทรศัพท์ smart phone แสดงชื่อเจ้าของสัตว์ ชื่อสัตว์ ที่อยู่ ประวัติการได้รับวัคซีน การทำหมัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตามหาสุนัขหาย และการสอบสวนที่มาของสุนัขกรณีเกิดโรค พร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ การป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม