นราธิวาส-จัดกิจกรรม มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันธิภาพ กลุ่มมูลอัลลัมที่นราธิวาส

นราธิวาส-จัดกิจกรรม มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันธิภาพ กลุ่มมูลอัลลัมที่นราธิวาส

 

อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสและเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ กลุ่มมูอัลลิม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “บูลลี่ ภัยในรั้วโรงเรียน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในการนี้ คุณไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้คุณธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
2. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
4. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5. คุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภัคดี)
6. คุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮีเล)
7. คุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง)
8. คุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
9. คุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน)


12. คุณครูจากโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
13. คุณครูจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
14. คุณครูจากโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
15. คุณครูจากโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
16. คุณครูจากโรงเรียนเมืองนราธิวาส
17. คุณครูจากโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
10. สภานักเรียนจากโรงเรียนนราธิวาส
11. สภานักเรียนจากโรงเรียนนราสิกขาลัย
18. เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
19. ประชาชนทั่วไป

กิจกรรม การเสวนาในหัวข้อ “บูลลี่ ภัยในรั้วโรงเรียน” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศริดา ปุติ อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มอ. ปัตตานี อาจารย์มูฮัมมัด สันหมาน ผู้นำศาสนา คุณนูรไลลา ดอคา ตัวแทนเยาวชนขับเคลื่อนเรื่องการบูลลี่ เป็นผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเสวนา และดำเนินรายการโดย อาจารย์อัฟฎอล อาแว อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการเสวนาถึงการถูกบูลลี่โดยการเอาปมด้อยของผู้อื่นมากลั่นแกล้งเพื่อความสนุกของตนเอง ในขณะเดียวกันการบูลลี่ภายในครอบครัวก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน เพราะคนในครอบครัวหรือคนที่เป็นพ่อ แม่ มักจะเปรียบเทียบลูกตัวเองกับผู้อื่นอยู่เสมอ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการแสดงความคิดเห็นถึงทำไมต้องบูลลี่ผู้อื่น รวมถึงร่วมกันต่อต้านหรือรณรงค์ยุติการบูลลี่ผู้อื่น

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักและเคารพในความแตกต่างระหว่างกันของมนุษยชาติ ลดการตีตราในเด็กและเยาวชน สร้างความเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนประเด็นการกลั่นแกล้ง รังแกหรือการบูลลี่ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากเสร็จการเสวนาดังกล่าวทางมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ กลุ่มมูอัลลิม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีการสาธิตการเล่นบอร์ดเกมส์ที่ชื่อว่า DAWN ภายในห้องเด็กของทางอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เป็นเกมส์ที่ร่วมกันพัฒนาและผลิตโดยทีมมูอัลลิม (Muallim) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) และบอร์ดเกมส์ชนิดนี้ทางทีมมูอัลลิมได้ส่งตัวแทนเข้ารับการแข่งขันระดับประเทศจาก 110 ทีม แต่ทางทีมมูอัลลิม (Muallim) ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลกจาก 44 ประเทศ ซึ่งทางทีมมูอัลลิม (Muallim) ได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นเดียวกัน ทำให้ทางทีมมูอัลลิม (Muallim) ได้นำบอร์ดเกมส์ DAWN มาสาธิตพร้อมเผยแผ่ให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันเล่นและทำการเพิ่มพัฒนาการต่อไป

ซึ่งในการเสวนาในหัวข้อ “บูลลี่ ภัยในรั้วโรงเรียน” ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส กว่า 70 คนเข้าร่วมรับฟังทั้งในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom, Live สดผ่านเพจ TKpark narathiwat และ Onsite ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ในวันเด็กที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส