นครนายก – หลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์ อายุ 244 ปีมีมนต์ขลังประดิษฐานที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง (ชมคลิป)

นครนายก – หลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์ อายุ 244 ปีมีมนต์ขลังประดิษฐานที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8nETZHIbRiM[/embedyt]

 

ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีสาธุชนผู้ใจบุญแวะเวียนเข้ามากราบไหว้บูชา ขอพร ขอโชค ขอลาภ เรื่องธุรกิจการงาน ค้าขาย ฯลฯ และล้วงไหขอเลขเด็ด ได้ดั่งใจหวังได้น้ำข้าวปลาอาหาร ผลไม้มาแก้บน ฯลฯ และขอความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน เครื่องกราบไหว้บูชา เช่นกล้วยน้ำหว้า น้ำแดง มีเครื่องถวายสังฑาน และให้อาหารปลาที่ริมเขื่อนท่าน้ำวัดอุดมธานี ติดคลองแม่น้ำนครนายก อีกด้วย

ประวัติหลวงพ่อแก้วตา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ มีอายุราว 244 ปี (พ.ศ.2320-2564) ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ลักษณะพระพุทธองค์ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองแสดงปางมารวิชัยพระพุทธองค์ลายดอกพิกุล ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว โดยมีประวัติความเป็นมาชาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาตั้งรกรากปี พ.ศ.2320 แม่แก้วตา ได้นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้มาด้วย และมีจิตศรัทธาได้สร้างวัดขึ้น ชื่อว่าวัดแก้วตา จึงได้นำพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถปัจจุปันมีอุโบสถหลังเก่าเป็นหลักฐาน และมีแม่สาวหนู มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้น

ชื่อว่า วัดอุดม อยู่ติดกัน จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2460 ได้รวมวัดแก้วตากับวัดอุดม เป็นวัดอุดมรัตนาวาส แล้วสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอุดมธานี และเมื่อปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดอุดมธานี ฐานะวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และปัจจุบันมี พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน สาดอนบก น.ธ.เอก, ป.ธ. 4 ปบ.ส. , ปวส.) อายุ 54 ปี พรรษา 32 เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ.2557-ปัจจุปัน)

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม