โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะจากต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วม

เสียมราฐ/กัมพูชา – คุณเซียร์ โสฟาล ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิแบมบูชูต เริ่มโครงการเก็บขยะจากต้นไม้ด้วยความช่วยเหลือของพระภิกษุ นักศึกษา และชาวประมง

 

แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้เห็นมลพิษที่เกิดจากขยะในช่วงฤดูน้ำท่วมที่เสียมราฐ เพื่อฟื้นฟูความงามของต้นไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชน นายเซียร์ โสภา ยังได้บริจาคข้าวให้กับผู้เก็บขยะและมัดอย่างถูกวิธี
โครงการนี้ได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่น้ำท่วมตามความสนใจของชาวบ้านในการรวบรวมขยะ

นอกจากนี้ยังได้ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาในโตนเลสาบ และจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภูมิภาค
“ช่วงน้ำลด ผมตัดสินใจเริ่มเก็บขยะจากต้นไม้เพื่อจะได้สะอาดเป็นเวลา 6 เดือน ทะเลสาบโตนเลสาบ นอกจากวัดในเสียมราฐแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เราไม่ควรอนุญาต นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาดูขยะบนต้นไม้” โสพลกล่าว

เมื่อผู้คนเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าขยะทำให้เกิดมลพิษต่อน้ำ พวกเขาจึงตระหนักถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มและซาบซึ้งในความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อม.
เพื่อแก้ไขความแปรปรวนของฤดูกาล รองผู้อำนวยการเขตแก้วปอ Sam Chheuy เน้นว่าพวกเขาได้สร้าง “วันรวบรวมสำหรับสองฤดูกาล: หนึ่งสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวและอีกแห่งสำหรับนอกฤดูกาล นักเรียนและอาสาสมัครรุ่นเยาว์จากเสียมราฐก็มีส่วนร่วมด้วย โครงการนี้.”

“โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบพันธุ์ของปลา มีศักยภาพในการเพิ่มจำนวนปลา ก่อนหน้านี้ปลามีน้อยเนื่องจากความตื้นของลำห้วยซึ่งเกิดจากเศษซากจำนวนมาก” Peang Sen เชฟ Keov ชุมชนปอ บอกกับ A24

ที่มา A24 News Agency

ข่าวที่น่าติดตาม