นราธิวาส-นายกเล็กฯเทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนาน

นราธิวาส-นายกเล็กฯเทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนาน

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรี อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกสนาน ในวันพิเศษของพวกเขา ซึ่งปีนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าเทศบาลเมืองนราธิวาส ไม่สามารถจัดงานวันเด็กแบบ ออนไซท์ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่คณะผู้บริหารเทศบาลก็มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะส่งความสุขให้กับเด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ ออนไลน์ ขึ้น

 

โดยมี กิจกรรม ได้แก่ การ ไลฟ์สด นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส (นายไพซอล อาแว) อ่านสาร วันเด็กของนายกรัฐมนตรี และกล่าวอวยพรเนื่องในวันเด็ก กิจกรรมนันทนาการ เกมส์ ตอบปัญหา ผ่านระบบ Zoom Meeting. กิจกรรมร้องเพลง โดยอัดคลิปร้องเพลงส่งผ่านเพจเทศบาล คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กกำพร้าและพิการในชุมชน สร้างความสุขให้กับเด็กๆ โดยถ้วนหน้ากัน

 


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม