นครสวรรค์-ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (แบบออนไลน์) แจกกล่องของขวัญ

นครสวรรค์-ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (แบบออนไลน์) แจกกล่องของขวัญ

 

วันที่ 7 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี โดยงานห้องสุมดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 (แบบออนไลน์) งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ตรงกับ วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 โดยมีคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจใน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ


ถึงแม้ว่าปีนี้สถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ ไว้รองรับความสนุกของเด็กๆ ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี โดยมี น.ส.รจนาจ จำปาวอ น.ส.โบชมพู เอี่ยมอ่อน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนฯ และนายอติชาติ สาหร่ายทอง ครู กศน. ดำเนินรายการไลน์สด งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

มีเด็กๆ จำนวนมาก ที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมลุ้นรับของรางวัลในรูปแบบ (จับฉลากกล่องสุ่ม) ที่ผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญมามอบให้ เป็นจำนวนมากชิ้นและมีของขวัญอีกจำนวนนึงให้ชักจูงเด็กๆให้ตอบคำถาม นำเอาคำถามความรู้เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตอบคำถามชิงของขวัญของรางวัลจำนวนมาก โดยการจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี และผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี ภายใน 5 วัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ถ้าไม่มารับถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศรายชื่อทางเพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอตาคลี นะคะ

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม