กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญวันเด็ก

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้แนวคิดคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

 


โดยวันที่ 5 มกราคม 2565 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นำโดยนาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียน และทำความสะอาดโรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี ครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดงให้การต้อนรับ
และวันเดียวกัน ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง นำโดย นาวาโท พงษ์กาญจน์ กฤตินันท์ หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง ร่วมกับชุมชนสลักคอก จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียน และทำความสะอาดโรงเรียน วัดวัชคามคชทวีป อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี ครู และ นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามชคทวีป ให้การต้อนรับ


และในวันที่ 6 มกราคม 2565 ทัพเรือภาคที่ 1 นำโดย นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญ ให้แก่เด็กนักเรียน และทำความสะอาดโรงเรียนเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ครู และ นักเรียนโรงเรียนวัดวัชคามชคทวีป ให้การต้อนรับ


ถึงแม้ในปีนี้ จะไม่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบของการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางทหารของหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ งดการรวมตัวกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่การจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญนั้น เป็นการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน คุณครู และกำลังพลในสังกัดเป็นหลัก มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVI-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19


สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในภาพรวมของกองทัพเรือ จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนนายเรือ โดยถ่ายทอดผ่านทาง Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube Chanel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official ในเวลา 08.00 น. – 13.00 น. โดยมีกิจกรรมดี ๆ การแสดงดนตรี จากวงดุริยางค์ราชนาวี พร้อมการแสดงสนุกสนานจากพี่ ๆ ทหารเรือ รวมทั้งมีเกมส์สนุก ๆ ให้ร่วมเล่น พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ และรางวัลอื่น ๆ จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และผู้ให้การสนับสนุนจาก ภาครัฐ และเอกชน อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ทุกคนมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 กับกองทัพเรือ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา ในเวลา 08.00 น. – 13.00 น. ผ่านทาง Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube Chanel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
#กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2565
#รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม
#หนูรักทหารเรือ
#กองทัพเรือ
#ทัพเรือภาคที่ 1

ข่าวที่น่าติดตาม