แม่ฮ่องสอน-เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

แม่ฮ่องสอน-เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) ได้ร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนขนมและของกินต่างๆอย่างมากมาย ตามที่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก อาทิ โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง รร.บ้านอมพาย รร.ปริยัติธรรม วัดกิตติวงศ์ รร.จอสิเดอ รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร รร.แม่ดงหลวง รร.บ้านนาดอย รร.บ้านทะโลงเหนือ รร.บ้านละอูบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งแล้ง อบต.แม่สวด รร.แม่สวรรค์หลวง ค่ายมวยแม่สะเรียง ฯลฯ ทำให้เด็กๆทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขอย่างทั่วหน้า ยังความปลาบปลื้มใจทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ โดยที่ผ่านมาแม่เลี้ยงผึ้งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี และจะทำให้ดีกว่านี้ยิ่งๆขึ้นไป เพื่อส่งมอบความสุขเเละเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆทุกคนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และขอฝากถึงโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กต่างๆของ จ.แม่ฮ่องสอน ว่าหากต้องการให้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมใดๆของเด็กๆ ให้ท่านแจ้งความประสงค์และรายละเอียดของหน่วยงานท่านมาได้ที่ โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียงได้ทันที

ข่าวที่น่าติดตาม