ปทุมธานี-มิราเคิล ออฟไลฟ์มอบอุปกรณ์กีฬาของเล่นเป็นของขวัญในวันเด็กปี 2565 ให้โรงเรียนยากไร้

ปทุมธานี-มิราเคิล ออฟไลฟ์มอบอุปกรณ์กีฬาของเล่นเป็นของขวัญในวันเด็กปี 2565 ให้โรงเรียนยากไร้
******************

 


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น. ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุชประธานมูลนิธิมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ราชกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานีและทีมงานปฏิบัติภารกิจไปมอบอุปกรณ์กีฬาของเล่นและขนมต่างๆให้กับโรงเรียนบึงเขาย้อน และโรงเรียนบ้านบึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2565


โดยศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่สนามยิงปืนภูมิไพลิน ถนนคลองหลวง-หนองเสือ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ให้ความสำคัญแกของเด็กและเยาวชน ที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคตและไปพัฒนาประเทศชาติ มีหลายพื้นที่เตรียมมอบของขวัญให้เป็นขวัญกำลังใจในวันเด็ก

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีความเข้มงวดและปลอดภัย และมีบางพื้นที่เป็นโรงเรียนยากไร้ ทางมูลนิธิมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จึงได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ราชกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานี และทีมงาน นำอุปกรณ์กีฬาของเล่นรวมทั้งขนมต่างๆ ไปมอบให้กับ โรงเรียนบึงเขาย้อน และโรงเรียนบ้านบึง เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ให้นำเงินที่ได้จากการแข่งขันประจำปีของสนามยิงปืนภูมิไพลินส่วนหนึ่ง มอบให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม