ปลัดฯ จตุพร สั่งการเข้ม แล้งนี้ ภูกระดึง ห้ามไหม้ กำชับเฝ้าจับตาสถานการณ์ไฟป่าเป็นพิเศษ

ปลัดฯ จตุพร สั่งการเข้ม แล้งนี้ ภูกระดึง ห้ามไหม้ กำชับเฝ้าจับตาสถานการณ์ไฟป่าเป็นพิเศษ

วันนี้ (6 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่จังหวัดเลย ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ และมีหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ร่วมให้ข้อมูล

โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในปี 2565 แก่หน่วยงานในพื้นที่ ขอให้มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้พี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ เน้นการพูดคุย ทำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่มาเป็นต้นทุนในการทำงานของภาครัฐ เพื่อสร้างผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไปด้วยกัน

พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) อาทิ การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมติ ครม. การเร่งรัดโครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายรัฐบาล การจัดตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ระดับตำบล หรือระดับหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อเป็นแหล่งกระจายกล้าไม้ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และการเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงสู่หน่วยงานในระดับจังหวัดและอำเภอ ทั้งยังกำชับให้เฝ้าจับตาสถานการณ์ไฟป่าบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟป่าเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดเลย

นอกจากนี้ นายจตุพร ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันทำงานตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมอวยพรปีใหม่ 2565 และขอให้ทุกคน คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 ตามประกาศของจังหวัด และประกาศของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่น่าติดตาม