นิพนธ์ นำชาวสงขลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 แบบวิถีใหม่ (New normal)

นิพนธ์ นำชาวสงขลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 แบบวิถีใหม่ (New normal)

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมกล่าวอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาขาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศบาลนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวสงขลาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565


ซึ่งผู้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรทุกคน ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและจำกัดจำนวน 200 คน ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยผ่านการคัดกรองจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อาทิ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน การสแกนคิวอาร์โค้ด และการใช้แอลกอฮอลล์ล้างมือ


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นวันเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้แก่ตนเองและครอบครัว ถือเป็นวันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยต่อไป


ผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย ในการช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต พร้อมทั้งขอมอบความสุข และความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องชาวสงขลาทุกท่าน

ท้ายนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านพร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง ให้สมบูรณ์พูนลาภด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม