ปี: 2024

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือก สว.ระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร และ จ.นครราชสีมา กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจก...

ข่าวที่น่าติดตาม