ปี: 2024

“ดร. โสฬส รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน ” ต้อนรับ กระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ศูนย์ทดสอบสถานศึกษาแห่งแรกในอาเซียน

“ดร. โสฬส รองอธิการบ...

นครนายก – เปิดร้านมัจฉากาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2567 เพื่อจัดหาทุนไปใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด นครนายก ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัย ให้การสังคมสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

นครนายก - เปิดร้านมั...

ข่าวที่น่าติดตาม