ปี: 2024

จันทบุรี-สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ประชุมใหญ่รายงานผลการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสของการบริหารงาน 

จันทบุรี-สมาคมกำนัน ...

ข่าวที่น่าติดตาม