23/07/2024

วัน: 4 กรกฎาคม 2024

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อย...

พิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567

พิษณุโลกกองทัพภาคที่...

นราธิวาส-เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานส่งเสริมอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีในพื้นที่ จชต. เสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดสากล

นราธิวาส-เลขาธิการ ศ...

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

นครนายก - พิธีเจริญพ...

ข่าวที่น่าติดตาม