23/07/2024

วัน: 3 กรกฎาคม 2024

เพชรบูรณ์-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น เพชรบูรณ์ 7 ราย

เพชรบูรณ์-รัฐมนตรีว่...

สุราษฎร์ธานี-ประชุมเตรียมความพร้อม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

สุราษฎร์ธานี-ประชุมเ...

ข่าวที่น่าติดตาม