19/07/2024

วัน: 30 พฤษภาคม 2024

อยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ

อยุธยา นายอำเภอลาดบั...

ข่าวที่น่าติดตาม