13/07/2024

วัน: 29 พฤษภาคม 2024

พังงา-ต้องเข้ม!!จนท.สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน 4 เลนสายบ้านตำหนัง-โคกเคียน ใช้งบฯกว่า 1,300 ล้านบาท เน้น TOR ใช้เงินแผ่นดิน ความแข็งแรงคงทนและความปลอดภัยสูงสุด

พังงา-ต้องเข้ม!!จนท....

ข่าวที่น่าติดตาม