21/07/2024

วัน: 25 พฤษภาคม 2024

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผยจะทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใหม่หลังพบว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนไม่มีรายชื่อ และบางรายไม่ได้รับความเป็นธรรม

นราธิวาส-ผู้ว่าราชกา...

ข่าวที่น่าติดตาม