21/07/2024

วัน: 23 พฤษภาคม 2024

ชุมพร – นายโฆสิต สุวินิจจิตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์จัดสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ชุมพร - นายโฆสิต สุว...

ข่าวที่น่าติดตาม