19/07/2024

วัน: 22 พฤษภาคม 2024

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชวนเที่ยวงาน“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต Medical Sciences Innovations: From Lab to Life”

กรมวิทยาศาสตร์การแพท...

ข่าวที่น่าติดตาม