21/07/2024

วัน: 21 พฤษภาคม 2024

สระบุรี -จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567 บำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าเพื่อราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สระบุรี -จัดกิจกรรมว...

ชลบุรี-กรมชลประทานจัดประชุมปัจฉิมนิเทศนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาฯคลองบางไผ่และสาขา เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงทางน้ำ

ชลบุรี-กรมชลประทานจั...

ข่าวที่น่าติดตาม