19/07/2024

วัน: 20 พฤษภาคม 2024

ชลบุรี คืบหน้าชาวบ้าน ร้องไม่ต้องการสารเคมีอันตราย รวมตัวประท้วง ผวจ.เข้าชี้แจงหวั่นบานปลาย ให้ผู้ประกอบการฯ ขนกลับจังหวัดระยอง ภายใน 2 วัน

ชลบุรี คืบหน้าชาวบ้า...

ข่าวที่น่าติดตาม