19/07/2024

วัน: 30 เมษายน 2024

เพชรบูรณ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ

เพชรบูรณ์ สำนักงานคุ...

ข่าวที่น่าติดตาม