19/07/2024

วัน: 25 เมษายน 2024

เลย​ -​ทหารหน่วย ร.8 พัน.1 ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกถนน

เลย​ -​ทหารหน่วย ร.8...

(สุรินทร์) KI SUGAR GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ มอบ “อาคารยงยุทธ เสถียรถิระกุล” ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ ให้ โรงพยาบาลสุรินทร์

(สุรินทร์) KI SUGAR ...

“พัชรวาท” ออกประกาศแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. อุทยานฯและ พ.รบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปลดล็อกท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าและสัตว์ป่า

"พัชรวาท" ออกประกาศแ...

วธ. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท

วธ. สืบสานศิลปวัฒนธร...

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดสรุปผลรับฟังความคิดเห็นประชาชน การจัดทำแผนพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานค...

ข่าวที่น่าติดตาม