วัน: 6 กุมภาพันธ์ 2024

ขอเรียนเชิญร่วมงานประจำปีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงปู่พุธ ฐิตาจาโร พระอริยสงฆ์ละสรีระสังขาร ครบรอบ 11 ปี และเททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสน

ขอเรียนเชิญร่วมงานปร...

ข่าวที่น่าติดตาม