@4FORCENEWS

ลำพูน – ทต.บ้านกลางลำพูน kick off PM 2.5 จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หวังสร้างความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ลำพูน - ทต.บ้านกลางล...

ข่าวที่น่าติดตาม