ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยา กรณีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี อย่างต่อเนื่อง

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยา กรณีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี อย่างต่อเนื่อง

 


จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและราดน้ำมันจุดไฟเผาซ้ำ ใส่รถยนต์กระบะบรรทุกกล่องโฟมพลาสติกเพื่อนำสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เหตุเกิดบนถนนหมายเลข 42 บ้านละหาร หมู่ที่ 5 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย คือ 1. นายสุพร กิตติประภานันท์ อายุ 58 ปี (บิดา) 2. นางสาวจิราพร กิตติประภานันท์ อายุ 28 ปี (บุตรสาว) และ 3.นายสัณห์พิพัฒ กิตติประภานันท์ อายุ 28 ปี ( หลานชาย) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา


โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ศอ.บต. มอบหมายให้ นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. และกลุ่มงานเยียวยาจังหวัดปัตตานี ได้เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยา พร้อมชื้แจงสิทธิ์การช่วยเหลือไปแล้วนั้น ส่วนความคืบหน้าด้านการช่วยเหลือเยียวยานั้น ศอ.บต.โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด/อำเภอ มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเสียชีวิต รายละ 500,000 บาทให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 25,000 บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายละ 6,000 บาท และเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นทุนการศึกษาแก่นางสาวพรพิมล กิตติประภานันท์ (ทายาทนายสุพร กิตติประภานันท์ ผู้เสียชีวิต) ให้ศึกษาจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม