คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) พร้อมคณะร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) พร้อมคณะร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ประธาน คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) พร้อมด้วยนายแสนผิน สุขี และตัวแทนกรรมการรุ่น ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการเเพทย์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยมีนายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) ❤️”ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน”

ข่าวที่น่าติดตาม