จังหวัดสระบุรี/ ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี/ ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์

วันนี้ (26 เม.ย.64) เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำ หัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องราชสักการะ ปิดทอง คลุมผ้ารอยพระพุทธบาทและสรงน้ำรอยพระพุทธบาท พร้อมห่มผ้าและสรงน้ำพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรีในอาคารพิพิธภัณฑ์สถานวิหารหลวงวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและพระพุทธรูปประจำถ้ำประทุน


หลังจากเสร็จพิธีถวายเครื่องราชสักการะในพระราชพิธีสงกรานต์แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค ให้กับคนไร้ที่พึ่งภายในสถานสงเคราะห์ถ้ำประทุน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


และในเวลาเดียวกัน ที่วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ โดยประธานในพิธีฯเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปยังรอยพระพุทธฉาย จุดธูป เทียน ถวายเครื่องราชสักการะ


ทั้งนี้ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้เกื้อกูลตั้งแต่สถาปนาพุทธจักร จัดระเบียบปกครองคณะสงฆ์ สร้าง บูรณะ และปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง บำรุงการศึกษา การปฏิบัติในพระปริยัติธรรม ทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนา พระไตรปิฎก ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เพื่อเป็นหลักให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือศึกษาปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีทุกประการ

/ดำรงค์​ ชื่นจินดา​ /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม