จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2564 (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2564

วันนี้ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาโควิด-19 จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน ใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันท์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์สุโขทัย ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเมื่อมีพระชนมายุได้ 9 พรรษา พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่า ทรงขอไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมเพื่อเป็นตัวประกันที่หงสาวดี ซึ่งในขณะนั้น กรุงศรีอยุธยาตกอยู่ในความปกครองของพม่า จนพระชนมายุได้ 15 พรรษา จึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก พ.ศ.2127 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ณ เมืองแครง ประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป และทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2133 ในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทย ให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ.2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.2148 ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาที่ทรงขึ้นครองราชย์นาน 15 ปี

​ /ดำรงค์​ ชื่นจินดา/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม