นราธิวาส-โรตีชาชัก อาชีพกู้วิกฤติจากโควิท-19

นราธิวาส-โรตีชาชัก อาชีพกู้วิกฤติจากโควิท-19

 

ณ ห้องปฏิบัติการอาชีพ 1 อาคารฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดอบรมหลักสูตรการทำโรตีชาชัก ในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 และเพื่อรองรับการเข้าสู้เดือนถือศีลอด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม ทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งได้รับเกียตริจากนายโกมินทร์ ยะโกะ กระบี่มือหนึ่งด้านชาชัก และนางสาวนริศรา ตุลยาพงศ์ เจ้าของร้านโรตีบางนรามาเป็นวิทยากร


นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนอกจากภารกิจในด้านการสอนในระดับอนุปริญญาแล้วนั้นยังมีภารกิจในการให้บริการทางด้านวิชาการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิท-19 รอบใหม่ ที่ทำให้เกิดผลกระทบในวงที่กว้าง การสร้างอาชีพจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการทำโรตีชาชักขึ้นมา เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม ในการเลือกประกอบอาชีพขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านหรือการขายออนไลน์ตามช่องทางโซเซียล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผ่านสถานการณ์ได้อย่างราบรื้น หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด”


นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยายลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “โรตีชาชักเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีช่องทางในการจัดจำหน่ายหลากหลายและยังเป็นอาชีพที่ยังสามารถต่อยอดได้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าให้ตัวโรตีหรือชาชักให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำชาชักบรรจุขวดขายตามร้านค้าหรือการเปิดร้านขายตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการสร้างจุดเด่นในการนำชามาชักโชว์เพื่อเรียกลูกค้าและยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตัวสินค้า ส่วนโรตีก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นโรตีกึ่งสำเร็จรูปนำไปจัดจำหน่ายตามทางช่องทางทางออนไลน์เพื่อขยายตลาด หรือการนำวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาลมาผสมเข้ากับโรตีเพื่อให้ได้โรตีรูปแบบใหม่ๆในการสร้างความสนใจของลูกค้า”


หลักสูตรการทำโรตีชาชัก ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่สามารถต่อยอดได้หลากหลาย ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัวต่อไป นอกจากหลักสูตรการทำโรตีชาชักแล้วนั้น เร็วๆนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการทำข้าวหมกอาหรับ หลักสูตรแฟชันดีไซน์ และหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 073 709-815 และทางหน้าเพจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

ข่าวที่น่าติดตาม