เพชรบูรณ์ ” ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านวังชะนาง จบแล้วจ้า ” (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ ” ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านวังชะนาง จบแล้วจ้า ”

 

ณ โรงเรียนบ้านวังชะนาง ต.ท้านดง อ.วังโป่งนำโดยนางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 17 คน โดยมีนางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ,ผู้ใหญ่บ้าน ,เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฎร์,ผู้ปกครองรวมถึงบริษัท อัครารีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)เข้าร่วมงาน

นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ” การจัดงานมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศในวันนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา พร้อมกันนี้ได้มีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 เพื่ออำลาอาลัยรุ่นพี่และได้เชิญอาจารย์มาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้นักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาในชั้นสูงขึ้นต่อไป

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว

v

ข่าวที่น่าติดตาม