สระบุรี- “เสิ่ยต่อ”ใจบุญมอบน้ำดื่มสปริง ให้เยาวชนสถานพินิจฯสระบุรี

สระบุรี- “เสิ่ยต่อ”ใจบุญมอบน้ำดื่มสปริง ให้เยาวชนสถานพินิจฯสระบุรี

 


ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี วันที่5เมษายน 2564 เวลา13.30น. นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับมอบน้ำดื่มสปริง จำนวน50โหล เป็นจำนวน2,250 บาท จากนายต่อพงษ์ บรรจงแจ่ม เจ้าของหุ้นส่วนน้ำดื่มสปริง เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่8เมษายน 2564

โดยมี นายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯสระบุรี นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯสระบุรี นายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯสระบุรี นายสมพร สาทิตจันทร์ หัวหน้าแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี สถานพินิจฯสระบุรีและคณะฯร่วมรับมอบ


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม