สุโขทัย-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยประเดิมฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก

สุโขทัย-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยประเดิมฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก

 

วันที่ (5 เมษายน 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสุโขทัย ชั้น 4 โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด – 19 (Sinovac) จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,800 โด๊ส เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการฉีดให้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า จำนวน 400 คน (800 โด๊ส)

โดยจัดสรรให้แต่ละอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองสุโขทัยจำนวน 300 คน (600 โด๊ส)อำเภอศรีสำโรงจำนวน 30 คน (60 โด๊ส) และอีก 7 อำเภอ จะได้รับการจัดสรร อำเภอละ จำนวน 10 คน (20 โด๊ส) เพื่อให้ทุกอำเภอได้ทำการทดสอบระบบการจัดบริการการฉีดวัคซีนในพื้นที่ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 500 คน (1,000 โด๊ส) โดยจัดสรรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของอำเภอเมืองสุโขทัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงสูงจึงได้รับวัคซีนก่อนเป็นลำดับแรก


โดยทั้งสองกลุ่มได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย โดยจังหวัดสุโขทัยจะมีพิธีเปิดการดำเนินการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มแรกในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เข็มที่ 1 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ,เข็มที่ 2 นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ,เข็มที่ 3 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ,เข็มที่ 4นายจรัญ จันทร์ดี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ,เข็มที่ 5 – 7 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 3 ท่าน เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 1 ท่าน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รพ.สุโขทัย จำนวน 39 ท่าน

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

ข่าวที่น่าติดตาม