ยะลา-ผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง(อย่างไม่เป็นทางการ) (ชมคลิป)

ยะลา-ผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง(อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง โดยตั้งแต่เช้ามีประชาชนมายืนดูผลคะแนนกันอย่างตื่นเต้น ภายหลังผิดหีบลงคะแนนยัง ไม่มีรายงานพบผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด
โดยเฉพาะเทศบาลเมืองเบตงถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีมากถึง 4 คน ประกอบด้วยเบอร์ 1 ทีมโอเคเบตง นายซาบรี แดเมาะ อดีตรองนายกเทศมนตรี เบอร์ 2 ทีมเบตงพัฒนา นายใช้ วงศ์นิตยลักย์ อดีตผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองเบตง เบอร์ 3 ทีมสกุล เล็งลัคน์กุล (โกต้น) นายสกุล เล็งลัคน์กุล อดีต ผู้ติดตามนายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตงหลายสมัย และ เบอร์ 4 ทีมSMART ต้นแบบเบตง นางภรกัญ เลิศทรัพย์บวร (เลิศลำยอง) ภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง


ทั้งนี้ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเบตง แบ่งออกเป็น 3 เขต มี 35 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง มีจำนวนทั้งสิ้น 19,313 คน และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเบตง มีจำนวนทั้งสิ้น 18,448 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 9,231 คน และหญิงจำนวน 10,217 คน โดยในจังหวัดยะลา มี 16 เทศบาล ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งจังหวัด 135,510 คน หน่วยเลือกตั้งรวม 218 หน่วย โดยเขตเทศบาลนครยะลา มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 65 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 43,085 คน แบ่งเป็นชาย 19,890 คน หญิง 23,195 คน


ผลคะแนนเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเบตง หลังปิดหีบลงคะแนนและ กกต.ได้รายงานผลคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด อย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลเมืองเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนสูงสุด 4,177 คะแนน นายใช้ วงศ์นิตยลักย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 3.674 คะแนน นายซาบรี แดเมาะ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 2,409 คะแนน และนางภรกัญ เลิศทรัพย์บวร ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 2,091 คะแนน
ส่วน ผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา (อย่างไม่เป็นทางการ)นายมะอูโซะ สาลัง ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีต นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์หมายสมัย ได้รับคะแนน 989 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด อย่างเป็นทางการ นายสมัคร นอระหา ผู้สมัครหมาย 2 ได้คะแนน 904 คะแนน และนางสาวคอตีเย๊าะ ดาเด๊ะ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 342 คะแนน
อย่างไรก็ตาม หลังผลการเลือกตั้งที่ออกมา อาจจะมีการ้องเรียนเกิดขึ้น ภายหลัง โดยเฉพาะ ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง แต่อย่างไรก็ตามยัง ไม่มีรายงานพบผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด

 


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง 0872963998

 

ข่าวที่น่าติดตาม