นราธิวาส-หมอเดินเท้า เข้าหมู่บ้าน ห่วงใย ใส่ใจดูแล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

นราธิวาส-หมอเดินเท้า เข้าหมู่บ้าน ห่วงใย ใส่ใจดูแล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

 


พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 มอบหมายให้ ชป.กร.หญิง ร่วมกับตอนเสนารักษ์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จัดชุดหมอเดินเท้าลงพื้นที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาในเรื่องปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

อีกทั้งพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และแจกยาเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง และการรู้จักดูแล ป้องกัน และสังเกตตนเอง ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รู้จักสังเกตอาการแทรกซ้อนของโรคต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน และโรคที่มาพร้อมกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น โรคหวัด เป็นต้น


ด้านชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกดีใจ และประทับใจที่ทางหน่วยทหารพราน จัดชุดแพทย์เข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง และอยากขอบคุณที่หน่วยทหารพรานเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ทำให้รู้สึกอุ่นใจ และซาบซึ้งใจที่ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม