ลำพูน – ผวจ.ลำพูน เข้าคูหาเลือกตั้งท้องถิ่น

ผวจ.ลำพูนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คาดจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินร้อยละ 80 เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านจนถึง เวลา 17:00 น.

 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่เวลา 08:00 น.เป็นต้นมา บรรยากาศการเลือกตั้ง มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง

ต่อมา เวลาประมาณ 11:30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน ได้เดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยอยู่ลำดับที่ 251 พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้ง โดยมีนายนพดล สุยะ ผอ.กกต. ประจำ จ.ลำพูน และเจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ การลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ขณะกำลังรายงาน ยังไม่พบการรายงานผู้กระทำผิดกฎการเลือกตั้ง

ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า “ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำพูนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ไม่มีการเลือกตั้งดังกล่าว มาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว ผมคาดว่าในช่วงก่อนปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น. จะมีผู้มาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิเกินร้อยละ 80 และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”..

ขณะที่เทศบาลตำบล(ทต.)แต่ละแห่ง มีบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ต่างกับเทศบาลเมืองลำพูน ประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิจำนวนมาก โดยเริ่มที่ ทต.มะเขือแจ้ นายอวยชัย พลุกปลั่ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะเขือแจ้(ปธ.กกต.ประจำ ทต.มะเขือแจ้) พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ , ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะเขือแจ้(ผอ.กกต.ประจำ ทต.มะเขือแจ้) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ภายหลังจากที่มีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08:00 น.เป็นต้นไป โดยบรรยากาศในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง การปิดประกาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง , นายทรงพล. อารีวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ , พันตำรวจเอกอำนวย คำจอง , นางสุธัญวรัตน์ ณ วันจันทร์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งจำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง ภายหลังจากที่มีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยบรรยากาศในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง การปิดประกาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ

นายชุวัท สายเกษม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงยอง นายธวัชชัย พัฒนปาลี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงยอง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงยอง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลเวียงยอง จำนวน 2 เขต 10 หน่วยเลือกตั้ง ทุกหน่วยเปิดการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08:00 น. ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปปกติ
____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม