นครนายก – วันสตรีสากล ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี2564 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี

 

ที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนประจำปีและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดผ้าไทย

เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ทั้งนี้เพื่อเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี โดยมีนางธัญธารีย์ จารุติตติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ภายในงานได้จัดเวทีแสดง”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การจัดนิทรรศการ”เสริมพลังสตรีและเด็กสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรง”

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก การแสดงผลงานสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าและการแปรรูปผ้าที่ได้รับการพัฒนา กิจกรรมสาธิตอาชีพ การออกร้านOTOP MOBILE โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 และแต่งกายด้วยผ้าไทยภายในคอนเซ็ปต์”งามสง่าด้วยผ้าไทย”

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม