พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา15.30 น.ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนกรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติร่วมทอดผ้าบังสกุล ในครั้งนี้ อาทิ คุณวิษณุ มิ่งสิทธิชัย ประธานชมรมสยามสมานมิตร,คุณวรินทร์ วิรัตน์สกุลชัย ชมรมไลออนส์สัมพันธ์,คุณรุ่งนภา เตชะอาภรณ์ชัย ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม,คุณชาญ สรรพศรี นายกสโมสรไลออนส์ แอล-อาร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯภาค 310 A1 ,คุณวีรวรรณ ปัญจทรัพย์ ประธานชมรมนักธุรกิจรวมพลัง,พลเอกวินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม,พล.อ.ดร.มนตรี ศุภาพร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม,พลเอกสุรพล ชินะจิตร อดีตเสนาธิการทหาร,พลเอกชำนาญ ภาสุนันท์, ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี,โอกาสนี้ พลเอกวัฒนา สรรพานิช สมาชิกวุฒิสภาเป็น ประธานทอดผ้าบังสกุล โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าประคุณสมเด็จ โปรดเมตตาวางดอกไม้จันทน์ ณ ฌาปนสถานวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ข่าวที่น่าติดตาม