ลำปาง- หน่วยงาน one Home พม.จับมือคลังจังหวัดหลายหน่วยงานลงพื้นที่เคาะประตูบ้านผู้พิการ ป่วยติดเตียงให้ถึงสิทธิ์เราชนะ”เป๋าตัง”

ลำปาง- หน่วยงาน one Home พม.จับมือคลังจังหวัดหลายหน่วยงานลงพื้นที่เคาะประตูบ้านผู้พิการ ป่วยติดเตียงให้ถึงสิทธิ์เราชนะ”เป๋าตัง”

 


นายประทีบ มูลเผ่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงาน one Home พม.คลังจังหวัด,ปกครองอำเภอเกาะคา,ธนาคารกรุงไทย,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่,อพม.ลงพื้นที่กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุบุคคลพิเศษที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์เพื่อลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”เป๋าตังบริการ ประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโพน smart phone จำนวน 177 ราย ณ อ. เกาะคา จ.ลำปางและครอบคลุมทุกอำเภอรวม 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำปางให้กลุ่มบุคลพิเศษดังกล่าวได้ถึงสิทธิ์และได้นำไปใช่ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการทั่วถึงกันต่อไป

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม