นราธิวาส-“แบ่งปันความสุข มอบธงชาติ ให้นักเรียนตาดีกานูรุลอีมาน”

นราธิวาส-“แบ่งปันความสุข มอบธงชาติ ให้นักเรียนตาดีกานูรุลอีมาน”

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ สิบเอกหญิง สาลิตา เอียดดี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 และ ชุดปฏิบัติการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4813 ลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตาดีนูรุลอีมาน พร้อมทั้งได้มอบธงชาติ และเปลี่ยนธงชาติผืนใหม่ให้กับโรงเรียน

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงเคารพธงชาติ พูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 และชุดปฏิบัติการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4813 ยังร่วมกับนักเรียนโรงเรียนตาดีกานูรุลอีมาน ช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณรอบๆโรงเรียนตาดีกานูรุลอีมาน และยังร่วมเล่นกีฬาฟุตบอลกับเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกานูรุลอีมานอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม