ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน “มา’ยอง Street Food” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด19 ในพื้นที่คลี่คลาย (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน “มา’ยอง Street Food” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด19 ในพื้นที่คลี่คลาย

 

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ที่ลานกิจกรรมสตาร์ไอที อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “มาระยอง มาลองกิจ Street Food” หรือ “มา’ยอง Street Food” มีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

นายพิธพร สมะลาภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมเปิดงาน โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมจับจ่ายซื้อของภายในงานเป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ภายในงานมีร้านสตรีทฟู้ดกว่า 50 ร้าน มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกชิม เลือกซื้อ มีการแสดงดนตรีโฟล์คซองเพื่อความสนุกสนานภายในงานตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

 


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดงาน มา’ยอง Street Food ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 คลี่คลาย จากสถานการณ์ที่ผ่านมา จังหวัดระยองได้รับผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน

ทั้งแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร จังหวัดระยองโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อกระตุ้น ฟื้นฟู และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้กลับสู่สภาวะปกติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมันกับนักท่องเที่ยวและบรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจภายในจังหวัดระยองอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม