สตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล บูรณาการกำลังลาดตระเวนน่านน้ำจังหวัดสตูลและแนวเขตชายแดน

สตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล บูรณาการกำลังลาดตระเวนน่านน้ำจังหวัดสตูลและแนวเขตชายแดน

 


วันนี้ 26 ก.พ.2564 ศรชล.จังหวัดสตูล บูรณาการกำลังกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล และ ตำรวจน้ำสตูล ภายใต้การอำนวยการของ น.อ.จุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายมนัญชย์ แอโส๊ะ หน.เรือตรวจการณ์เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล นำเรือตรวจการณ์สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลและกำลังพล

ออกลาดตระเวนตรวจเรือบริเวณน่านน้ำสตูลและเขตน่านน้ำชายแดนไทย – มาเลเซีย และทำการตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม