เพชรบุรี-รับลมร้อน..ก่อนฝนโปรย “เพชรบุรี” พร้อมจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35

เพชรบุรี-รับลมร้อน..ก่อนฝนโปรย “เพชรบุรี” พร้อมจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35

 


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เพื่อพิจารณากำหนดวันเวลาการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

แต่จากการบูรณาการของทุกฝ่าย ประกอบกับอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนว่าควรเลื่อนเป็นช่วงไหนดี โดยคณะกรรมการเห็นพ้องด้วยปัจจัยความเหมาะสม ท่ามกลางความพร้อมของทุกฝ่าย และความพร้อมของรูปแบบงานทุกด้านเห็นควรให้จัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 นี้


นายภัคพงศ์ กล่าวว่า งานพระนครคีรี-เมืองเพชร เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง 35 ครั้ง โดยจัดขึ้นบนพระนครคีรีหรือเขาวัง มีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ สกุลช่างเมืองเพชร มีกิจกรรมความบันเทิงมากมาย เมืองเพชรบุรีเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งล้วนมีความงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมากทุกปี

ตลอดถึงผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทางจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ขึ้น โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงาน และพื้นที่รอบเขาวังภายในตัวเมืองเพชรบุรี.

นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781